Wat is classificatie?

Sporters met een beperking willen graag strijd leveren tegen elkaar. Om sport zo competitief en eerlijk mogelijk te maken, worden sporters vaak ingedeeld in categorieën met gelijkwaardige mogelijkheden: man/vrouw, gewichts- en/of leeftijdscategorieën.

Aanmelden lichamelijk

Een sporter met een lichamelijke beperking dient dit aanmeldformulier in te vullen om doorverwezen te worden naar de sportbond en classifier.

Masterlists

Op de Masterlists (hier gepubliceerd) wordt onderscheid gemaakt in nationale en internationale classificaties door gebruik van symbolen, namelijk de Nederlandse vlag (staat voor nationale classificatie) en wereldbol (staat voor internationale classificatie).

Aanmelden visueel

Een sporter met een visuele beperking dient dit aanmeldformulier in te vullen om doorverwezen te worden naar de sportbond en classifier.

Handboek classificatie

Het Classificatiehandboek bevat de algemene regels voor nationale classificaties in Nederland van sporters met een lichamelijk, visuele of verstandelijke beperking. Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor het organiseren en uitvoeren van classificaties in Nederland bij Stichting Onbeperkt Sportief.

Aanmelden verstandelijk

Een sporter met een verstandelijke beperking dient dit aanmeldformulier in te vullen om doorverwezen te worden naar de sportbond en classifier.