Classifiers

Frisbee 656
Wat voor soort classifiers zijn er?
De klasse-indelingen worden uitgevoerd door classifiers. Alle classifiers dienen zich te houden aan de Code of Ethics van het IPC (zie hiervoor section 2 chapter 1 van het IPC Handbook.

Er zijn verschillende soorten classifiers. Dit hangt af van de soort beperking die geclassificeerd wordt.

a. Classifiers voor een sporter met een lichamelijke beperking
Deze classifiers hebben ofwel een (para)medische, dan wel een sporttechnische achtergrond. Zij zijn sportspecifiek opgeleid om te kunnen analyseren welke invloed de beperking heeft op de sportuitoefening en zijn door de betreffende sportbond erkend en ingehuurd. Een classifier maakt bij classificatiekeuringen van deze doelgroep te allen tijde onderdeel uit van een classificatiepanel. Het classificatiepanel bestaat, afhankelijk van de tak van sport, uit minimaal twee classifiers. In een classificatiepanel heeft bij voorkeur één van de classifiers een (para)medische achtergrond en één een sporttechnische achtergrond. Het classificatiepanel is verantwoordelijk voor het deskundig, zorgvuldig en conform de nationaal en internationaal geldende (sportspecifieke) richtlijnen uitvoeren van de classificatiekeuring.

b. Classifiers voor een sporter met een visuele beperking
Aangezien de classificatie voor deze beperking niet sportspecifiek is, zal eerst de “eigen” oogarts of optometrist een meting verrichten. De metingsresultaten worden vervolgens beoordeeld door de classifier die door NOC*NSF wordt ingezet. Deze classifier is een optometrist of oogarts en beoordeelt in lijn met de classificatie regels van de IBSA (www.ibsasport.org/classification). De classifier zal in de meeste gevallen de sporter zelf niet onderzoeken, tenzij de eerste metingsresultaten volgens de classifier vragen om een extra meting.

c. Classifiers voor een sporter met een verstandelijke beperking
Aangezien de classificatie voor deze beperking niet sportspecifiek is, zal de sporter zelf testresultaten met betrekking tot zijn verstandelijke vermogen aanleveren die zijn afgenomen door een psycholoog plus een verklaring van de trainer/coach. De testresultaten en de verklaring worden vervolgens beoordeeld door de classifier die door NOC*NSF wordt ingezet. Deze classifier is psycholoog en beoordeelt in lijn met de classificatie regels van de INAS (www.inas.org).

Naast bovengenoemde classifiers bestaat er ook een expertteam van classifiers.

d. Expertteam
Het expertteam bestaat uit revalidatie- en sportartsen die actief zijn in de Paralympische sport dan wel Paralympische teams en/of als classifiers internationaal op het hoogste niveau actief zijn. Het Expertteam wordt alleen geraadpleegd en ingezet bij hoge uitzondering door NOC*NSF. De sportbond kan via classificatie@nocnsf.nl haar verzoek kenbaar maken aan NOC*NSF.

De taken van het expertteam zijn:
• Het adviseren over het beoordelen van de tien erkende beperkingen
• Een bijdrage leveren aan het bevorderen van de deskundigheid van de classifiers
Daarnaast kan het expertteam sportbonden helpen bij de voorbereiding op internationale classificaties.

Classificatieformulieren
Om sporters te classificeren gebruiken classifiers verschillende formulieren (medische- en keuringsformulieren) om tot een evenwichtig besluit te komen. De formulieren zijn te vinden via de websites van de internationale federaties. Classifiers en sportbonden zijn samen verantwoordelijk voor het hebben van de juiste classificatieformulieren tijdens het classificatiemoment. De formulieren (medische- en keuringsformulieren) zijn per sport verschillend

Opleiding
NOC*NSF en de sportbonden hebben als doel om bij voorkeur internationaal en sportspecifiek gekwalificeerde classifiers in te zetten voor classificaties. De classifiers van de sportbonden houden zich aan de Classification Code van het IPC en volgen de richtlijnen van de internationale sportfederaties.

De sportbond is verantwoordelijk voor het opleiden van classifiers. NOC*NSF adviseert onderstaande stappen voordat een classifier wordt voorgedragen voor een internationale classifieropleiding bij een Internationale Federatie:

Stap 1: E-learning IPC Introduction to Para Sport via www.ipc-academy.org.
Deze bestaat uit:
- module 1. Introduction to the Paralympic Movement
- module 2. Classifcation in the Paralympic movement
NB: voor Atletiek en Zwemmen zijn ook sportspecifieke modules gemaakt.

Stap 2: Meeloopstage met ervaren (internationale) classifier. Hoe intensief deze stap is hangt af van de eisen van de Internationale Federatie.

Stap 3: Opleiding Internationale Federatie.

TIP: Ben je geïnteresseerd in het vak van classifier en wil je weten of het iets voor jou is, neem dan contact op met de (gehandicaptensport)medewerker van de sportbond of met classificatie@nocnsf.nl.

Deskundigheidsbevordering
Wil je in contact gebracht worden met andere classifiers (sporttak overstijgend) neem dan contact op met classificatie@nocnsf.nl. Er wordt door NOC*NSF geen nationale opleiding gefaciliteerd. Wel worden er door tweejaarlijks sporttak overstijgende classificatiebijeenkomsten georganiseerd. En op verzoek van classifiers en sportbonden is het mogelijk dat er kleinschalige bijeenkomsten (maximaal 10 personen) plaats vinden met betrekking tot deskundigheidsbevordering.
Deel dit via:

Vacature classifier

Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar bij de sportbonden. Wil jij jezelf beschikbaar tonen als toekomstig classifier van een sportbond, laat dit dan weten via classificatie@nocnsf.nl.