Q&A classificatie

Q: Wat is classificatie?
A: Classificatie is het indelen van sporters in verschillende klassen op basis van de beperking van de sporter. Sporters met een beperking willen graag strijd leveren tegen elkaar. Om sport zo competitief en eerlijk mogelijk te maken, worden sporters vaak ingedeeld in categorieën met gelijkwaardige mogelijkheden: man/vrouw, gewichts- en/of leeftijdscategorieën. In de gehandicaptensport is classificatie een middel om sporters met een beperking op basis van functionele mogelijkheden in te delen in klassen. Nationaal en internationaal wordt met deze classificaties gewerkt. Lees hier meer.

Q: Wie verzorgt de classificaties?
A: Met ingang van 1 januari 2015 worden de classificatiekeuringen verzorgd door de sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. De classificaties voor sporters met een lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking werden tot en met december 2014 verzorgd door het Classificatie Instituut van Onbeperkt Sportief. Sporters met een auditieve handicap verwijzen wij voor meer informatie door naar de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond.

Q: Wie voeren de classificaties uit?
A: De classificatie wordt vastgesteld door middel van onderzoek, testresultaten en observatie van de sporter door een panel van classifiers. Deze classifiers zijn specifiek opgeleid om te kunnen analyseren welke invloed de beperking heeft op de sportuitoefening. Classificaties van sporters met een lichamelijke beperking worden verzorgd door classifiers van de sportbonden. Classificaties van sporters met een verstandelijke en visuele beperking worden verzorgd door classifiers van NOC*NSF. Lees hier meer.

Q: Bestaat er een nationale opleiding voor classifiers?
A: Er bestaat geen nationale opleiding voor classifiers centraal georganiseerd door NOC*NSF. NOC*NSF en de sportbonden hebben als doel om bij voorkeur internationaal en sportspecifiek gekwalificeerde classifiers in te zetten voor classificaties. De classifiers van de sportbonden houden zich aan de ‘Classificatie Code' van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en volgen de richtlijnen van de internationale sportfederaties (IF’s). Potentiële classifiers kunnen via de internationale federaties (IF’s) een opleiding volgen op national level en international level. De sportbond is verantwoordelijk voor het opleiden van classifiers. Lees hier meer.

Q: Hoe weet ik of ik geclassificeerd kan worden?
A: In navolging van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en Internationale Federaties (IF’s) bieden NOC*NSF en sportbonden classificatiemogelijkheden voor sporters met lichamelijke, visuele en verstandelijke beperkingen. Deze kunnen verdeeld worden in tien soorten beperkingen die toegelaten worden in haar sportprogramma. Lees hier meer. Raadpleeg ook het Overzicht Sportklassen om meer inzicht te krijgen in welke beperking geclassificeerd kunnen worden.

Q: Zijn alle beperkingen te classificeren?
A: Als een sporter niet geclassificeerd kan worden, betekend dit niet dat hij/zij geen beperking heeft. Het impliceert enkel dat de sporter een beperking heeft die in die tak van sport niet toegelaten wordt (niet voldoet aan de minimale handicap eisen), ofwel dat de mate van beperking niet in voldoende mate de sportbeoefening limiteert ofwel een te fluctuerend beeld heeft om het goed vast te stellen.

Q: Waar moet een sporter zich aanmelden voor een classificatie?
A: Sporters met een lichamelijke, visuele en verstandelijke beperking melden zich aan via www.paralympisch.nl/classificatie. Sporters met een auditieve handicap verwijzen wij voor meer informatie door naar de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond.

Q: Hoe vaak worden de Masterlists gepubliceerd?
Op de Masterlists (hier gepubliceerd) wordt onderscheid gemaakt in nationale en internationale classificaties door gebruik van symbolen, namelijk de Nederlandse vlag (staat voor nationale classificatie) en wereldbol (staat voor internationale classificatie).
De masterlists worden via een online registratiesysteem actueel gehouden. Als sportbonden of sporters foutieve gegevens in de masterlist zien staan kunnen ze contact opnemen met classificatie@nocnsf.nl.

Q: Wat is het verschil tussen een nationale en internationale classificatie?
A: Met een nationale classificatie kan een sporter met een beperking in nationale competities voor sporters met een beperking uitkomen. Met een internationale classificatie kan een sporter met een beperking in een internationale competitie voor sporters met beperking uitkomen.

Q: Is een nationale classificatie per definitie hetzelfde als een internationale classificatie?
A: Een sportbond kan een eigen classificatiesysteem hanteren dat niet overeenkomt met het internationale classificatiesysteem. Een officiële internationale classificatie is altijd nodig om internationaal actief te zijn. Een internationale classificatie is bovendien leidend ten opzicht van een nationale classificatie.

Q: Waar worden internationale classificaties uitgevoerd?
A: De sportbonden en NOC*NSF voeren zelf geen internationale classificaties uit. De sportbonden zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van nationale classificaties van sporters met een lichamelijke beperking. NOC*NSF is verantwoordelijk voor het verzorgen van nationale classificaties van sporters met een visuele of verstandelijke beperking. Een internationale classificatie wordt verzorgd door het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) of de Internationale Federatie (IF). De sportbond kan je voordragen voor een internationale classificatie.

Q: Wat is de Classificatie Code?
A: Om een betekenisvolle competitie te faciliteren heeft het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) een ‘Classification Code’ ontwikkeld. Hierin staat hoe de 10 eligible impairments (minimale handicap eisen) specifiek gelden voor een sport én hoe de classificaties methodisch bewezen zijn op basis van evidence-based onderzoek.

Voor meer informatie over classificatie kunt u contact opnemen met NOC*NSF via classificatie@nocnsf.nl of kijken op www.paralympisch.nl/classificatie.

Deel dit via: