Toekomst van classificatie in Nederland

Classificatie 300x200
Het Classificatie Instituut opereert dit jaar in het laatste jaar van het meerjarenbeleidsplan 2011-2014. Dit feit wordt aangegrepen door NOC*NSF en het Classificatie Instituut om met een aantal sportbonden van gedachten te wisselen over de toekomst van classificatie binnen de gehandicaptensport in Nederland.

De komende weken zal bij acht bonden een inventarisatie gemaakt worden naar de wensen en behoeften op het gebied van classificatie in Nederland. Met de keuze van deze acht bonden wordt een representatief beeld geschetst. De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.

Voor de overige bonden wordt na afloop van dit onderzoek een bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst zal 14 mei as. plaatsvinden van 10.00 – 12.00 uur op Papendal. Hier krijgt u nog een officiële uitnodiging voor. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van het eerder gehouden onderzoek gepresenteerd en is er tijd voor verdere discussie en informatie-uitwisseling over de toekomst van classificatie in Nederland.

Wij vertrouwen erop u via deze weg voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de huidige ontwikkelingen op classificatiegebied. Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft omtrent dit onderzoek kunt u daarvoor contact opnemen met Rita van Driel van NOC*NSF via 06 34 65 84 31 of Henk van Aller van het Classificatie Instituut via 030 659 73 40.
Deel dit via: