Talentdagen

 

Op 15 oktober 2017 vond voor de negende keer de Paralympische Talentdag plaats. Tijdens Paralympische Talentdagen analyseren bondscoaches van verschillende sporten de potentie van de deelnemende sporters. NOC*NSF en de sportbonden bieden de meest kansrijke sporters de mogelijkheid om direct in het programma van de nationale selectie opgenomen te worden. Als een langere weg nodig is, wordt een advies gegeven over de te nemen vervolgstappen. Klik op lees meer voor meer informatie en om je aan te melden voor de Paralympische Talentdag.

Sporten kan iedereen

Passend aanbod voor onderwijs 280

Het is fantastisch om te doen en brengt vooral ook veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen, jong en oud, met of zonder handicap. Sport is een bindend element voor onze maatschappij. Daarom vinden sportbonden en NOC*NSF het zeer belangrijk dat de hele Nederlandse maatschappij wordt geïnspireerd door sport. Lees meer >>

Landkaart gehandicaptensport

Ready steady go 300x200

In deze landkaart zijn alle partijen weergegeven die zich provinciaal of regionaal bezig houden met gehandicaptensport. In veel regio's wordt samengewerkt tussen alle partijen die een rol spelen binnen de gehandicaptensport zoals bijvoorbeeld meerdere gemeentes, zorginstellingen, scholen en het lokale sportaanbod. 
Lees meer >>

Training/les geven

Talentdag tafeltennis 300 Passend sportaanbod voor het onderwijs: Tips en tricks voor gymleraren, trainers en buurtsportcoaches. Lees meer >>