Landkaart gehandicaptensport

In deze landkaart zijn alle partijen weergegeven die zich provinciaal of regionaal bezig houden met gehandicaptensport. In veel regio's wordt samengewerkt tussen alle partijen die een rol spelen binnen de gehandicaptensport zoals bijvoorbeeld meerdere gemeentes, zorginstellingen, scholen en het lokale sportaanbod. Op deze manier kan sportvraag en sportaanbod nog efficiënter aan elkaar gekoppeld worden.

In blauw zijn provinciale sportraden aangegeven, in oranje regionale sportservicepunten en in zwart een aantal MEE organisaties dat sportadviezen geven.

Voor aanvullingen, graag contact opnemen met gehandicaptensport@nocnsf.nl.

Deel dit via:

Regionale samenwerking

NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om de sportparticipatie onder mensen met een handicap te verhogen. Dit kan worden gerealiseerd door intensief op regionaal niveau samen te werken. Denk daarbij aan samenwerking tussen sportaanbieders (verenigingen, sportbonden, commerciële aanbieders), het (speciaal) onderwijs, organisaties uit de zorg (revalidatiecentra, wooninstellingen, ziekenhuizen en praktijken), de overheid en het bedrijfsleven.

Vanuit diverse gemeentes en regio’s is gebleken dat het centraal stellen van een herkenbaar sportservicepunt positieve effecten heeft op de verhoging van sportparticipatie van mensen met een handicap en de grootte en verspreiding van het sportaanbod. Het sportservicepunt fungeert als spin in het web en heeft de taak om alle partijen die betrokken zijn bij gehandicaptensport in een regio bij elkaar te brengen. Daarnaast treedt het sportservicepunt als het informatie- en begeleidingspunt naar buiten toe. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met een handicap die willen gaan sporten, maar ook voor verenigingen of organisaties die een sportaanbod voor personen met een handicap willen aan gaan bieden.

NOC*NSF spreekt voortdurend met gemeentelijke en provinciale sportraden over het verhogen van de sportparticipatie onder mensen met een handicap en de rol die al bestaande lokale sportraden of provinciale sportservicecentra daarin kunnen spelen.

Bent u geïnteresseerd in deze regionale samenwerkingsstructuur? Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Heleen Moes, via heleen.moes@nocnsf.nl.
 
Klik hier voor het volledige visiestuk.