Training / les geven

Passend aanbod voor onderwijs 280
NOC*NSF en sportbonden streven ernaar dat elke sporter een competente trainer/coach/instructeur heeft. Tijdens de trainingen bij verenigingen, en ook op het sportveldje in de buurt en tijdens de gymles. Ook voor mensen met een handicap geldt dat een goede trainer of gymleraar voor een nog mooiere sportbeleving kan zorgen.

Opleidingen voor trainers
Wij bieden diverse nieuwe (gratis) bijscholingen aan. Klik op de titels voor meer informatie en het inschrijfformulier.
Trainen en coachen van jongeren met autisme
Sporters met een visuele beperking
Sporters met een auditieve / communicatieve beperking
Sporters met gedragsproblematiek

Hiernaast hebben veel sportbonden specifieke opleidingen in hun tak van sport.

Tips en tricks voor gymleraren, trainers en buurtsportcoaches
Kinderen met een handicap zijn in het reguliere onderwijs nog lang niet altijd in staat om mee te doen met sport- en beweegactiviteiten. Het is soms makkelijker om iemand langs de kant aan te laten aanmoedigen of tijdens de gymles als scheidsrechter in te zetten. Door de invoering van de wet op passend onderwijs (per 1 augustus 2014) zullen nog meer kinderen met een handicap naar het regulier onderwijs gaan. Hiervoor zijn dan ook extra aanpassingen in de reguliere gymles nodig. Dit geldt ook voor andere naschoolse sportactiviteiten, die worden verzorgd door (school actieve) sportverenigingen.

Om gymleraren, maar ook buurtsportcoaches en trainers te voorzien van juiste tips is het boekje ‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ samengesteld. Hierin zijn de meest voorkomende handicaps beschreven. Per handicap worden praktische tips gegeven om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap wél actief en samen met leeftijdsgenoten deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten op en rondom school. Ook zijn er verschillende praktijkvoorbeelden beschreven.

Klik hier voor een pdf van het boekje.
Lees het boekje hier online.
Klik hier voor een Engelse versie.
Deel dit via: